ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ - ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ - ΘΕΡΜΑΝΣΗ - ΥΔΡΕΥΣΗ

Εμπορία - Εγκαταστάσεις - Συντηρήσεις
• Ηλεκτρολογικά
• Κλιματιστικά
• Καυστήρες αερίου - πετρελαίου
• Ηλιακά συστήματα - Εξοικονόμιση ενέργειας

Γιώργος Μύγιας - ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ
Ιωάννη Πολέμη 49 Θεσσαλονίκη
κ: 6937 280.180   e: info@alpahaenergiaki.gr   

 

 ,