Υδραυλικές εγκαταστάσεις

Οι σωστές υδραυλικές εγκαταστάσεις αποτελούν έναν από τους βασικούς παράγοντες της ομαλής λειτουργίας ενός κτιρίου. Για να διασφαλιστεί όμως η σωστή λειτουργία και η αντοχή τους στο χρόνο είναι απαραίτητο να γίνει αναλυτική μελέτη, λεπτομερής σχεδιασμός και υλοποίηση από έμπειρο συνεργείο με την χρήση ποιοτικών υλικών.

Η ΑΛΦΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ αναλαμβάνει την μελέτη, τον σχεδιασμό και την υλοποίηση των υδραυλικών εγκαταστάσεων σε οικίες, επαγγελματικούς χώρους, βιομηχανίες και υδραυλικά έργα υποδομών.

Η τεχνογνωσία και πολυετή εμπειρία του προσωπικού μας μπορεί να σας εγγυηθεί :

  1. Την άρτια εγκατάσταση ακολουθώντας τις πλέον σύγχρονες μεθόδους
  2. Την χρήση ποιοτικών υλικών
  3. Την αντοχή στον χρόνο
  4. Την διασφάλιση της υγιεινής, της ασφάλειας και της άνεσης των ατόμων που θα χρησιμοποιούν τις εγκαταστάσεις

Παράλληλα είμαστε σε θέση να αναλάβουμε την τακτική συντήρηση της εγκατάστασης ώστε να διασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία της ή  να ανταποκριθούμε άμεσα σε οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζετε στην υπάρχουσα εγκατάσταση του χώρου σας. 

Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση & συντήρηση των παρακάτω υδραυλικών μηχανημάτων-συστημάτων:

  • Εγκαταστάσεις σωμάτων
  • Ενδοπέδια θέρμανση
  • Ανακαινίσεις κατοικιών